Autoriteit Persoonsgegevens biedt vuistregels voor cookiemeldingen

Wanneer websites bezocht worden, komen vaak 'cookiebanners' (cookiemeldingen) in beeld, waarmee organisaties aan websitebezoekers uit de doeken doen hoe en met welk doel persoonsgegevens worden verzameld met (tracking)cookies. Veel organisaties voldoen niet aan de regels - waaronder Rabobank,...
recht.nl
08-02-2024 13:07