Niet nakomen re-integratieverplichtingen wegens geestelijke problemen: verwijtbaar handelen?