Alternatieven voor toeslagenstelsel in kaart gebracht

Om het toeslagenstelsel af te schaffen of ingrijpend te herzien heeft het kabinet 18 concrete alternatieven uitgewerkt. Het eindrapport Toekomst Toeslagen beschrijft oplossingen voor belangrijke problemen in het huidige toeslagenstelsel. Hoewel de verschillende opties gepaard gaan met lastige keuzes, laat de verkenning ook zien dat het mogelijk is om een andere koers te gaan varen.
financiën
09-02-2024 14:30