Communicatietoolkit voor Wet Goed Verhuurdershap voor gemeenten en brancheorganisaties beschikbaar

Informatie voor huurders en verhuurders is nu beschikbaar voor gemeenten en brancheorganisaties in de toolkit Wet goed verhuurderschap. De personaliseerbare brochures, social media posts en posters zijn onderdeel van een landelijke informatiecampagne. Gemeenten kunnen via de communicatiemiddelen ook extra aandacht geven aan hun meldpunt goed verhuurderschap. Per 1 januari 2024 dienen alle gemeenten zo’n meldpunt te hebben. 
binnenlandse zaken
09-02-2024 14:18