De ‘duidelijk- en ondubbelzinnigheidsmaatstaf’ geldt niet bij opzegging door de werkgever