Raad van State vraagt conclusie over toepassing artikel 6:19 Awb in het omgevingsrecht