Notaris mocht geen taaleis vragen bij opstellen huwelijkse akte

De in Syrië geboren, maar hier opgegroeide vrouw, meldde zich met haar partner bij de notaris om de voorwaarden voor haar huwelijk te bespreken. De vrouw bleek de Nederlandse taal goed te beheersen. Desondanks liet de notaris haar onderhands een document ondertekenen, waarin zij verklaarde over zulke goede kennis van de Nederlandse taal te beschikken dat zij zich bewust was van de inhoud en de strekking van de akte....
mr online
13-02-2024 12:47