Vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd - Werknemer heeft recht op rectificatie en schadevergoeding

We zagen hier inmiddels al verschillende voorbeelden van voorbijkomen, waarbij werknemer zich beriep op 'freedom of speech' maar door de rechter werd teruggefloten omdat die vrijheid van meningsuiting niet absoluut is. Onder meer niet wanneer werkgever als gevolg van uitlatingen van werknemer schade wordt berokkend. Maar omgekeerd geldt dat ook. Een werkgever mag namelijk ook geen informatie delen met derden waardoor de werknemer schade lijdt of diens eer of goede naam wordt aangetast.21 maart 2024Topic:&nbsp...
hrpraktijk
21-03-2024 14:21