Werkgever hoeft geen veiligheidsinstructies te geven voor gebruik van lift