Eerste half jaar handhavingsjurisprudentie onder de Omgevingswet

Een overzicht van de meest in het oog springende jurisprudentie inzake handhaving in relatie tot de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet. Ingegaan wordt op het overgangsrecht voor handhavingszaken uit de Invoeringswet Omgevingswet, kritische noten die in de rechtspraak zijn...
recht.nl
10-06-2024 16:57