Eerste Landelijke Agenda Crisisbeheersing een feit: goed voorbereid op toekomstige crises

De wereld verandert en de dreigingen veranderen. We staan met de hele samenleving voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, toenemende spanningen in de wereld, energietransitie en verdergaande digitalisering. We moeten ons goed voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en langdurig zijn. Daarom hebben Rijk, veiligheidsregio’s en de openbare lichamen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) met betrokkenheid van publieke en private partners hun gezamenlijke ambities en activiteiten gebundeld in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing voor 2024-2029.
veiligheid & justitie
10-06-2024 16:10