Verbod op erkenning van aansprakelijkheid voor verzekerden: juridisch achterhaald

Veel verzekeringspolissen bevatten een bepaling die inhoudt dat het de verzekerde bij schade of een gebeurtenis die daartoe zou kunnen leiden, niet is toegestaan aansprakelijkheid te erkennen. Een voorbeeld: ‘Wij verwachten van u dat u bij schade niet toegeeft dat u aansprakelijk bent en dat u...
recht.nl
10-06-2024 16:31