Advies Raad van State wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

De Raad van State reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers).Advies Raad van State wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
veiligheid & justitie
01-07-2024 15:48