NOvA neemt regelgeving kenbare hoedanigheid onder de loep

Een advocaat kan werkzaamheden verrichten in een andere hoedanigheid dan die van advocaat, zoals die van curator, mediator of feitenonderzoeker. Van een advocaat mag worden verwacht dat hij of zij duidelijk is over de hoedanigheid waarin wordt opgetreden. Toch is dit in de praktijk niet altijd even helder, blijkt onder meer uit de tuchtrechtspraak. De NOvA wil de regelgeving hierover aanpassen, wordt gemeld op de website. Het optreden in een andere hoedanigheid dan die van advocaat heeft belangrijke gevolgen, bijvoorbeeld voor het verschoningsrecht. Onduidelijkheid over de hoedanigheid waarin wordt opgetreden bij het verrichten van feitenonderzoek is aanleiding geweest om de huidige regelgeving onder de loep te nemen. Het voornemen is om in de Voda een verplichting op te nemen die voorschrijft dat advocaten actief kenbaar moeten maken in welke hoedanigheid zij werkzaamheden verrichten: als advocaat of in een andere hoed...
advocatie
01-07-2024 13:54