Administratief beroep bij verlaging van boetebedrag na gewijzigde regelgeving: geen proceskostenvergoeding