Tuchtrecht: dementie is geen beletsel om te erven

Wanneer een bemiddelde dame overlijdt, zijn haar familie en vrienden onaangenaam verrast door haar testament. De overledene laat al haar aardse goederen na aan een dementerende vriendin die onder bewind staat. De notaris, tevens executeur, weigert een ondertekend exemplaar van het testament te laten zien; is dat wel zuivere koffie? Maar liefst acht klagers melden zich bij de Kamer voor het notariaat om te betogen dat het testament niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. Twee van de klagers zijn familie van de overledene – een nicht en achternicht – de anderen zijn vrienden en kennissen. Allen maken zich ernstig zorgen over rechtsgeldigheid van het testament waarin alles wordt nagelaten aan een dementerende vriendin die zelf zeer vermogend is en die onder bewind staat. Saillant detail, de notaris die is benoemd tot de executeur van de nalatenschap, is verbonden aan de vennootschap welke is aangewezen tot medebewindvoerder van de erfgenaam.
advocatie
09-07-2024 18:49