Geen discriminatie, wel gebrek aan inclusief leiderschap bij mensenrechtencollege

De commissie constateert dat het mensenrechtencollege al jarenlang een “conflictueuze organisatie” is, waar sprake is van een moeizame samenwerking tussen de leden. Dat uit zich in “een onaangename, gespannen en weinig constructieve sfeer”, die ook zijn weerslag heeft op bureaumedewerkers. Er is weinig collegialiteit, sprake van een patroon van stelselmatig negeren en uitsluiten en een gebrek aan inclusief leiderschap....
mr online
10-07-2024 14:13