Hoge Raad: geen proceskostenvergoeding na verlaging boetebedrag

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de hogerberoepsrechter in Wet Mulderzaken, hanteert de regel dat als een boetebedrag na oplegging daarvan wordt verlaagd door gewijzigde regelgeving, ook de proceskosten voor de administratiefberoepsfase moeten worden toegekend. Deze opvatting stuitte op weerstand bij een aantal kantonrechters, wat leidde tot uitspraken die – onder verwijzing naar de rechtspraak van andere, hoogste bestuursrechters –lijnrecht tegen het hof ingaan....
mr online
10-07-2024 08:00