Ononderbouwde vordering tegen fiscus leidt tot proceskostenveroordeling à € 30.000