RvS: hoe vaak mag minister beslistermijn voor asielverzoeken oprekken?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een verwijzingsuitspraak aanvullende vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Zij wil van het Europese Hof weten of en hoe vaak de minister van Asiel en Migratie aansluitend gebruik mag maken van de bevoegdheid om de beslistermijn voor asielverzoeken te verlengen. Deze vragen zijn een aanvulling op de prejudiciële vragen die de Afdeling al in november 2023 heeft gesteld aan het Europese Hof. Dit was naar aanleiding van de asielaanvraag van een Turkse man. De toenmalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid had niet binnen zes maanden beslist over het asielverzoek. De man stapte naar de rechter die hem gelijk gaf. ‘Groot aantal’ mensen De staatssecretaris tekende hier hoger beroep tegen aan. De staatssecretaris had de termijn waarbinnen moet worden beslist verlengd met negen maanden. Volgens de staatssecretaris gaven ...
advocatie
11-07-2024 12:56