Minister vraagt advies rechter: 36 jongeren wachten al jaren op straf

Dat de minister alle 36 zaken opnieuw aan de rechter wil voorleggen, blijkt uit een brief die hij recentelijk naar de Tweede Kamer stuurde. Het gaat in zes gevallen om een verzoek tot omzetting van de straf. In de overige dertig gevallen vraagt de minister om advies aangaande de opgelegde straf: alsnog tenuitvoerleggen, verminderen, veranderen of kwijtschelden....
mr online
25-04-2024 12:48