TK Reactie op informatieverzoek van het lid Veldkamp NSC over wat over nareis op nareis in memos stond