Staatscommissie: vergoedingen sociale advocatuur moeten fors omhoog

Door de verwaarlozing is de belofte gebroken van een rechtsstaat waarin burgers door en tegen de overheid beschermd zijn, invloed hebben op de overheidsmacht en ondersteuning krijgen als dat nodig is. In het rapport De gebroken belofte van de rechtsstaat komt de commissie met tien verbetervoorstellen. Deze voorstellen, mede gebaseerd op gesprekken met burgers, zijn gericht aan het parlement, de regering, de Rechtspraak en overheidsorganisaties met burgercontact. Commissievoorzitter Henk Kummeling: “De overheid moet beseffen dat de rechtsstaat een politiek werkwoord is. Toon commitment in een actieve rechtsstaatagenda en maak tempo met het herstel van het vertrouwen tussen burger en overheid.”...
mr online
11-06-2024 09:50