Meer koopkansen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Met het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen krijgen starters met een middeninkomen op de woningmarkt vanaf eind 2024 betere mogelijkheden om een nieuwbouwwoning te kopen. Dit fonds krijgt een vermogen van 70 miljoen euro. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt, samen met Stichting OpMaat, de uitvoerder van het fonds.
binnenlandse zaken
24-06-2024 14:57