Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over IND verblijfscodes en de gevolgen voor het recht op toeslagen

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen aan. De Tweede Kamerleden Van Nispen en Dijk (beiden SP) hebben de vragen gesteld. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over IND verblijfscodes en de gevolgen voor het recht op toeslagen
veiligheid & justitie
28-06-2024 11:03